×

لیست پزشکان کلینیک قلب دکتر تپش

  1. آقای دکتر هومان کاظمی (متخصص قلب و عروق)

2. خانم دکتر شعبانی (متخصص قلب و عروق-کاردیولوژیست)

3. آقای دکتر حاجی زاده (متخصص قلب و عروق-فوق تخصص اینترونشن)

4.آقای دکتر رحمان پور (متخصص قلب و عروق-فلوشیپ)

5. خانم دکتر اسماعیلی (متخصص قلب و عروق)