کلینیک قلب
دکتر تپش

واریس ران

واریس ران؛ بیماری کم خطر و قابل درمان توسط متخصص قلب هرچند که بیماری واریس ران یا واریس پا یک بیماری کم خطر به حساب می‌آید که با اقدامات درمانی و مراقبت‌های بسیار ساده به راحتی قابل پیشگیری یا درمان است، اما توصیه می‌کنیم آن…

اجرا شده توسط: همیار وردپرس