×

کلینیک قلب ما با داشتن کادر مجرب پزشکان و متخصصان و با داشتن حس مسئولیت پذیری به بیماران قلبی قوت قلب می بخشند .