×
خدمات مشاوره دکتر تپش

کلینیک ما با داشتن کادر مشاوره ، پیش از ملاقات با پزشک شما را با بیماری و شیوه های درمانی آشنا می کند .